niedziela, 17 grudnia 2017

Odszkodowanie za nieudane wakacje, podróżJeśli nasz wyjazd wakacyjny (i nie tylko) nie był zgodny z obietnicami biura podróży czy przewoźnika to możemy się starać o odszkodowanie. Oczywiście nie zostanie ono wypłacone, jeśli za nieudany wyjazd odpowiada nieodpowiedni wybór towarzystwa 😊
O odszkodowanie można się starć w przypadku zakwaterowania niezgodnego  z ofertą, brakiem obiecanych udogodnień czy nawet „nieświeżego” wyżywienia.
Podstawą do starania się o odszkodowanie jest podpisana umowa, a niezgodność z umową musi leżeć po stronie organizatora wyjazdu. Reklamować nieodpowiednie warunki pobytu można składać już podczas wyjazdu, w recepcji hotelu lub do organizatora wyjazdu (biura podróży).
Jeśli reklamację składamy już po zakończeniu wyjazdu, powinniśmy to zrobić w terminie do 30 dni po zakończeniu wyjazdu. Najlepiej zrobić to pisemnie i poczekać na odpowiedź, która może być podstawą do złożenia pozwu w sądzie.
Co ważne w przypadku wypadku uwzględnienia reklamacji organizator wycieczki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny swojego stanowiska, a jeśli nie zrobi tego w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji lub w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej (,w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej) uważa się, że zgodził się ze stanowiskiem reklamodawcy.
Jeśli biuro podróży nie uzna stanowiska reklamującego kolejnym krokiem będzie skierowanie sprawy do sądu. W pozwie należy określić szczegółowo swoje stanowisko, wskazać strony sporu, określić swój żądania oraz podać informacje dot. Wycieczki.
Oczywiście pozew musi być poparty dowodami. Liczy się wszystko: zdjęcia, oświadczenia lub zeznania świadków. 

Czego można żądać? Oczywiście obniżenia ceny wycieczki, rekompensaty w postaci np. rabatu na kolejny wyjazd, odstąpienia od umowy (przerwania wycieczki w trakcie jej trwania), czy odszkodowania.
W przypadku upadku biura podróży organizator musi zapewnić powrót do domu osobom przebywającym na wyjeździe, czasem z pomocą ambasady, jeśli przedstawiciel organizatora jest nieuchwytny. Świadczenia te są realizowane z ubezpieczenia (które każde biuro podróży jest zobowiązane posiadać jeśli chce działać na rynku). Z ubezpieczenia (jeśli takie posiadamy) możemy się starać o wypłatę odszkodowania za przerwaną wycieczkę, a  także taką, która nie doszła do skutku

Reklamować możemy również nie tylko pobyt w hotelu (niezgodność z umową pokoi czy wyżywienia), ale także sam przelot czy uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot.
Rekompensatę za opóźniony lot może uzyskać każdy pasażer, jeśli opóźnienie wynosi powyżej trzech  godzin. O odszkodowanie za opóźnienie samolotu nie można się starać jeśli opóźniony lot wynika z nadzwyczajnej i niezależnej od przewoźnika sytuacją (m.in. strajk pracowników czy fatalne warunki atmosferyczne).

2 komentarze:

  1. Współczuje ludziom którzy tak muszą :(

    Zapraszam https://ispossiblee.blogspot.com

    OdpowiedzUsuń
  2. Nieudana podróż to coś okropnego. Nikt nie chciałby pojawić się w takiej sytuacji

    OdpowiedzUsuń