poniedziałek, 11 grudnia 2017

Czy można pracować w trakcie urlopu macierzyńskiego?
Czy będąc na urlopie macierzyńskim może podjąć dodatkową pracę? Czy wtedy traci prawo do zasiłku macierzyńskiego?
Warto pamiętać, że zależy to od rodzaju zawartej umowy, pracodawcy oraz czasu  przebywania na urlopie macierzyńskim.
Jak to jest w przypadku pracy u dotychczasowego pracodawcy?
Taką pracę można podjąć dopiero po upływie 20 tygodni od daty porodu czyli po okresie urlopu rodzicielskiego. Jednak praca taka może być wykonywana jedynie wysokości ½ etatu czyli w niepełnym wymiarze czasu pracy, a uzyskany z tej pracy dochód pomniejsza proporcjonalnie wysokość zasiłku macierzyńskiego.
Natomiast w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, o dzieło) można podpisać umowę z dotychczasowym pracodawcą można podpisać w dowolnym momencie, a otrzymywane wynagrodzenie nie wpływa na wysokość zasiłku macierzyńskiego.
Praca u innego pracodawcy
Matka przebywająca na urlopie macierzyńskim, która podejmuje pracę u innego pracodawcy, nie będzie już podlegała przepisom dotyczącym ograniczeń co do wymiaru etatu, momentu podjęcia pracy oraz wysokości zasiłku.
Składki za kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim opłacane są z budżetu państwa. Natomiast w przypadku podjęcia dodatkowego zatrudnienie w ramach etatu, składki na ubezpieczenia społeczne będą odprowadzane z obu tytułów: czyli zasiłku oraz umowy. W przypadku umowy zlecenia podstawą naliczania zasiłku macierzyńskiego jest kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy odprowadzać jedynie składkę zdrowotną.


Przepisy ubezpieczeniowe nie przewidują także utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego, jeżeli praca jest przez młodą matkę w istocie świadczona, pomimo że sankcja taka została przewidziana między innymi za niezgodne z celem wykorzystywanie zwolnienia chorobowego.
Jaki zasiłek macierzyński przysługuje kobietom prowadzącym własną działalność?
Zasiłek macierzyński i chorobowy przysługuje młodej matce, która prowadząc działalność gospodarczą, podlega jednocześnie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Obecnie ubezpieczone matki pobierające zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1000,00 zł, prowadzące jednocześnie działalność gospodarczą, są zwolnione z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Jest to dobry czas na rozwinięcie własnej firmy, gdyż koszty działalności nie są wysokie, o ile można równocześnie łączyć pracę z działalnością zarobkową. Jest to trudne, ale dzięki oddaniu części obowiązków firmom outsourcingowym w branży IT systemy informatyczne symbiozait.pl  (dzięki temu można oszczędzić sporo czasu i pieniędzy), możliwe do pogodzenia. Zresztą właśnie na urlopach macierzyńskich i wychowawczych powstaje wiele twórczych businessów, szczególnie w branży dziecięcej!

2 komentarze:

  1. Ciekawy artykuł. Sama zamierzam rozpocząć biznes on-line na urlopie macierzyńskim i już nie mogę się tego doczekać Adriana Style

    OdpowiedzUsuń
  2. Niestety, niektóre kobiety muszą pracować, bo zostały samotnymi matkami, a w partnerze nie mają oparcia. Oczywiście, trzeba walczyć o alimenty, ale to długi proces. Dlatego tak ważny jest dobry prawnik.

    OdpowiedzUsuń