poniedziałek, 30 października 2017

Zasiłek macierzyński w działalności gospodarcza
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej ma wiele zalet, jednak są też wady. Praca na przysłowiowym „etacie” daje możliwość korzystania z wielu pakietów socjalnych, w razie choroby otrzymujemy określony zasiłek, to samo tyczy się urodzenia dziecka. 
Prowadząc działalność gospodarczą należy obowiązkowo opłacać składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne,  nie ma natomiast konieczności opłacać ubezpieczenia chorobowego , a zasiłek macierzyński przysługuje jedynie matce, która prowadząc działalność gospodarczą, podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
Zasiłek macierzyński przysługuje przedsiębiorczej matce, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w czasie urlopu wychowawczego urodziła dziecko lub przyjęła dziecko do 7 roku życia na wychowanie.
Obecnie matce prowadzącej działalność gospodarczą zostanie wypłacony zasiłek w zależności od wysokości opłacanych składek. Jeśli firma istnieje krócej niż 12 miesięcy i opłacane były składki przewyższające ustawowe minimum początkowo zostanie przyznany matce zasiłek w minimalnej wysokości. Zasiłek będzie jednak powiększany o 1/12 za każdy miesiąc opłacania składek przypadający przed nabyciem prawa do świadczenia.  Zatem przedsiębiorcza matka, która prowadziła działalność 3 miesiące i opłacała podwyższone składki, otrzyma zasiłek w wysokości 60% średniego prognozowanego wynagrodzenia oraz 3/12 podwyższonej składki. Prawo do zasiłku w pełnej wysokości odpowiadającej podwyższonej składce matka nabywa w przypadku gdy opłaca wyższe składki ubezpieczeniowe przez 12 miesięcy przed porodem.

Co ważne obecnie matki pobierające zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1000,00 zł, prowadzące jednocześnie działalność gospodarczą są zwolnione z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Zgodnie z przepisami kobieta ma obowiązek pobierać zasiłek macierzyński  w terminie 14 tygodni od dnia porodu. Po upływie tego terminu matka ma prawo zrezygnować zupełnie z pobierania zasiłku lub przenieść do niego prawo na ubezpieczonego ojca malucha.
Jak to jest w przypadku gdy jednocześnie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz zatrudnienie na umowę o pracę?

Zdarza się, że prowadząc własną firmę pracujemy także na etacie. Jest to możliwe w szczególności gdy nasza firma nie jest duża, a my nie mamy konieczności np. podleganiu przepisów o BHP i szkoleń  ekofit.pl - firma specjalizująca się w szkoleniach on-line.
Przy zbiegu tytułów ubezpieczeń z pracy na etacie oraz prowadzonej działalności gospodarczej obowiązek opłacania składek jest zależny od wysokości wynagrodzenia z umowy o pracę.
Jeśli matka prowadząca działalność otrzymuje z tytułu zatrudnienia co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę to wówczas opłacanie składek społecznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest dobrowolne. Obowiązkowa jest natomiast składka zdrowotna. Wówczas  nawet jeżeli kobieta ciężarna prowadząca działalność zdecyduje się na dobrowolne opłacanie składek społecznych z tytułu prowadzonej działalności, prawo do zasiłku macierzyńskiego otrzyma jedynie z tytułu umowy o pracę.
Natomiast w przypadku gdy matka jest zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy i jej przychody nie przekraczają minimalnego wynagrodzenie za pracę, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu prowadzonej działalności. Może się wtedy  zdecydować na opłacanie wyższych od obowiązkowych składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i pozyskać zasiłek macierzyński oraz chorobowy z dwóch tytułów.

1 komentarz:

  1. Bardzo przydatny wpis, dzisiaj coraz więcej jest, mam wrażenie, przedsiębiorczych mam.

    OdpowiedzUsuń