czwartek, 1 czerwca 2017

Dziecko choruje – pobyt w szpitaluChoroby oraz pobyt w szpitalu to część naszego życia. Oczywiście każdy chciałby aby takich pobytów w ośrodkach medycznych było jak najmniej. Pomimo tego warto wiedzieć jakie świadczenia przysługują przy pobycie dziecka w szpitalu. W Polsce dziecku przysługuje bezpłatna opieka medyczna do 18-lego roku życia. Rodzice  podlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego mają obowiązek zgłosić je jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku gdy rodzice nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, mogą go do niego zgłosić ubezpieczeni dziadkowie. Obecnie każda placówka medyczna sprawdza przed wizytą czy dana osoba jest aktualnie ubezpieczona, jeśli zostanie udzielona pomoc medyczna, a dziecko nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, należy  liczyć się z tym, że koszty udzielonych dziecku świadczeń medycznych obciążą rodziców.
Często rodzice ubezpieczają się dodatkowo w swoim zakładzie pracy.  Wtedy zwyczajowo za pobyt dziecka w szpitalu  wypłacana jest dodatkowe świadczenie z ubezpieczenia.
Zdarza się także, że rodzice pozywają szpital za błędy medyczne powstałe na przykład przez zaniedbanie personelu. Gdy dziecko zostało narażone na jakąkolwiek szkodę, jak np. brak przewidywanych skutków leczenia, przedłużoną rekonwalescencję, konieczność ponownego przeprowadzenia zabiegów, możemy wystąpić do szpitala o odszkodowanie. Może to wynikać z postawienie złej diagnozy, podawania nieodpowiednich leków, zastosowanie niewłaściwej terapii, czy zakażenie będące skutkiem niewystarczającego poziomu higieny itp. Pamiętajmy, że staranie się o odszkodowanie przysługuje zawsze, niezależnie od specyfiki leczenia ani od tego czy była to usługa płatna czy też nie.


Jeśli rodzice będą chcieli starać się  o odszkodowanie, mogą złożyć skargę do Okręgowej Izby Lekarskiej.  Pozwy w tej sprawie kieruje się do właściwego sądu powszechnego.
Należy pamiętać, że odszkodowanie zdrowotne nie obejmuje powikłań, jakie mogą wystąpić po operacji/leczeniu, a które wynikają z choroby lub przeprowadzonej procedury medycznej.  Rodzice (przeważnie pisemnie, na podstawie oświadczenia) są informowani o ewentualnym niebezpieczeństwie i możliwych skutkach ubocznych.

1 komentarz:

  1. o Boże w tym wszystkim i tak najbardziej szkoda dziecka :(

    Zapraszam http://ispossiblee.blogspot.com/2017/05/dark-blue-jacket.html

    OdpowiedzUsuń